Contactez nous

Pour nous aider à orienter votre question vers l'équipe adéquate, veuillez sélectionner l'option qui vous convient le mieux.

  • Je souhaite pouvoir parler à quelqu'un de la création d'un nouveau compte
    Continuer
  • Je suis déjà client et j'ai besoin d'aide avec mon compte
    Continuer
  • Je souhaite pouvoir intégrer le paiement en ligne dans mon système ou ma boutique
    Continuer

Press releases

Paysafe receives funding for learning and development from Operational Programme Human Resources Development 2014-2020

Feb 03, 2020

Sofia, Bulgaria: Leading specialised payments platform, Paysafe, and the Bulgarian Ministry of Labour and Social Policy, signed a grant contract on December 30, 2019 worth 685,810.88 BGN to support the growth and development of Paysafe's workforce. The project number is BG05M9OP001-1.057-0371-C01 and is called "Training for Paysafe Bulgaria EOOD." It is being funded by the European Social Fund through Operational Programme ‘Human Resources Development 2014 – 2020’.

As one of the largest software companies in Bulgaria according to the country’s K100 Capital ranking, and with two offices in Sofia that play a key role in the company’s day to day global operations, technology and product development, Paysafe has always had a strong focus on investing in its people resulting in multiple industry recognitions for its training and development programmes. The grant is 340,535.44 BGN (289,455 BGN European and 51,080.32 BGN national contribution) and the company is investing 345,275.44 BGN, bringing the total funding to 685,810.88 BGN, to create extensive professional and vocational development for its Sofia-based employees.

Through the new project which will run for 18 months, 900 Paysafe employees based in Sofia will be provided with specific knowledge and key competencies training in a number of different formats. The training is designed to help upgrade their skills, support their professional and career development and increase efficiencies within Paysafe.

Miroslav Bojilov, Paysafe’s General Manager in Bulgaria, commented: “We employ around a third of our total global workforce in Sofia and we pride ourselves on being a fun, inclusive team with a focus on development. Thanks to this support from the European Union, we can continue creating an exceptional working environment and put even more programmes and tools in place to upskill our people. This will, in turn, support our commitment to contributing to the competitive and growing economy here in Bulgaria.”

Paysafe has been previously recognised for its Employer Brand and Investment in Human Capital at Bulgaria’s company of the year awards. Furthermore, on January 28 this year, Paysafe won the ‘Best HR team of the Year Award’ at the Bulgarian HR Association Awards for innovative employer branding initiatives and people development.

About Paysafe

Paysafe is a leading specialised payments platform. Its core purpose is to enable businesses and consumers to connect and transact seamlessly through industry-leading capabilities in payment processing, digital wallet, card issuing and online cash solutions. 

With over 20 years of online payment experience, an annualised transactional volume of over US $85 billion, and approximately 3,000 employees located in 12+ global locations, Paysafe connects businesses and consumers across 200 payment types in over 40 currencies around the world.

Delivered through an integrated platform, Paysafe solutions are geared toward mobile-initiated transactions, real-time analytics and the convergence between brick-and-mortar and online payments.

Visit us at www.paysafe.com.

For Media Inquiries:

Frances Crompton Brook: Corporate Communications Executive, Paysafe Group

Phone:  +44 777 5022 040 /Email: frances.cromptonbrook@paysafe.com

 

Paysafe получи финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 за обучението и развитието на своите служители

София, 3 февруари 2020 г. – На 30.12.2019г. водещата платформа за специализирани разплащания, Paysafe, и Министерство на труда и социалната политика на Република България, подписаха договор по проект номер BG05M9OP001-1.057-0371-C01 - „Обучения за Пейсейф България ЕООД“ - за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 685,810.88 лв. в подкрепа развитието и квалификацията на служителите на Paysafe в България. Проектът е финансиран по линия на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“.

Като една от най-големите софтуерни компании в България - според класацията К100 на Капитал, и с два офиса в София, които играят ключова роля за глобалните операции и разработката на продукти и технологии, Paysafe продължава да демонстрира силен фокус върху развитието на екипа си, доказателство за което са редицата отличия за обучителните програми на компанията. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 340,535.44 лв. (289 455.12 лв. европейско и 51 080.32 лв. национално съфинансиране), а компанията съфинансира останалите 345,275.44 лв., с което общата стойност на проекта достига 685,810.88 лв. за допълнително професионално развитие на базираните в София служители.

С новия проект, който е с продължителност 18 месеца, 900 служители на Paysafe, базирани в София, ще получат специфични знания и ключови компетенции в редица направления. Обучението е създадено, за да подобри техните умения, да подкрепи тяхното кариерно и професионално развитие и да повиши ефикасността на компанията.

„В София се намират близо една трета от всички служители на Paysafe по света, като се гордеем с това, че сме позитивен и приветлив екип с фокус върху развитието на хората. Благодарение на тази подкрепа от ЕС, можем да продължим изграждането на невероятна работна среда, както и да въведем нови програми и инструменти за квалификацията на целия екип. Това, от друга страна, ще подпомогне усилията ни да допринесем за конкурентоспособността и развитието на българската икономика.”, сподели Мирослав Божилов, генерален директор на Paysafe за България.

До момента Paysafe има отличие в категорията „Работодателска марка и инвестиция в човешкия капитал“ на наградите Компания на годината в България. Само преди няколко дни, на 28 януари, Paysafe получи приз „Най-добър HR екип на годината” от Българска асоциация за управление на хора за иновативните инициативи, свързани с развитието на хората и работодателската марка на Paysafe.

За Paysafe Group

Paysafe Group (Paysafe) е водеща платформа за специализирани разплащания. Основната цел на компанията е да позволи на търговци и потребители да се свързват и осъществяват трансакции безпроблемно като използват техните водещи за индустрията продукти в обработването на разплащания, дигитални портфейли и онлайн кешови решения.

С над 20 години опит в областта на дигиталните разплащанията, обем на трансакциите от над 85 милиарда долара и приблизително 3 000 служители в 12+ световни локации, Paysafe свързва търговци и потребители чрез 200 варианта за разплащане в повече от 40 световни валути.

Предоставени чрез интегрирана платформа, фирмените решения са насочени към мобилните трансакции, анализи в реално време и пресечната точка между традиционния бизнес и онлайн разплащанията. Вижте повече на www.paysafe.com